DOKTRYNA LENINOWSKA

Wiek XX przyniósł powstanie i – na szczęście – upadek reżimów tota­litarnych: faszyzmu i komunizmu, przy których bledną najbardziej nawet autorytarne monarchie absolutystyczne. Trudno dziś określić, który z tych totalitaryzmów odznaczał się większym okrucieństwem, ale oba stworzyły gigantyczny system mediów masowych prowadzący zmasowaną indoktryna­cję i propagandę na niespotykaną przedtem skalę. Oba starały się opierać swoje działania propagandowe na naukowych metodach manipulowania świadomością społeczną i urabiania postaw, przy czym cele i zasady tej działalności wynikały z generalnych założeń ideologicznych reżimu i były szczegółowo wyłożone w rozbudowanych doktrynach medialnych. Ze wzglę­du na głębszą podbudowę filozoficzną, dłuższą żywotność oraz większy rezo­nans międzynarodowy na wnikliwsze potraktowanie zasługuje komunistyczna doktryna medialna, zwana też często marksistowsko-leninowską.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)