DOKTRYNA AUTORYTARNA

Doktryna ta obejmuje poglądy na komunikowanie społeczne i media sięgające korzeniami ideologii i tradycji państwa feudalnego, opartego na zhierarchizowanej strukturze stanowej i absolutystycznej władzy monarszej. Poglądy te nie przeszły do historii wraz z rozpadem feudalnego systemu społecznego, lecz były i są nadal kultywowane przez niektóre grupy społecz­ne, czy instytucje (np. Kościół), były też modyfikowane i rozwijane przez różnorakie antydemokratyczne i antyliberalne ruchy społeczno-polityczne, w skrajnej zaś postaci objawiły się w totalitarnych reżimach faszystowskich i komunistycznych. Mimo zatem intelektualnej anachroniczności i politycz­nej reakcyjności trudno je uznać za zamknięty rozdział historyczny/Główną przesłanką doktryny autorytarnej jest przekonanie o słabo­ści i niedoskonałości natury ludzkiej, która nie jest zdolna do samodziel­nego rozwoju poza zbiorowością zorganizowaną i kontrolowaną przez państwojw człowieku i społeczeństwie tkwi wprawdzie pewien potencjał twórczy, lecz może się on zrealizować z pożytkiem dla jednostki i zbiorowo­ści tylko w ramach organizacji państwowę^ która wytyczą cele i kierunki działania oraz sprawuje ciągły nadzór nad ich realizacją.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)