DŁUGOTRWAŁE NAŚWIETLENIE

Długotrwałe naświetla­nie bardzo słabym światłem wyłamuje się z tej zasady i wymaga niepro­porcjonalnego zwiększenia czasu naświetlenia. Każde, wzajemne położenie pierścieni nastawczych przesłony i mi­gawki odpowiada określonej ilości światła przepuszczonego przez obiek­tyw. Dla materiału światłoczułego o stałej czułości odpowiednia jest jed­nak tylko jedna określona ilość światła, dająca po wywołaniu najlepszy obraz. Fotografując motywy o różnej jasności musimy zatem regulować ilość światła wchodzącego do aparatu, tak aby doprowadzić obraz optyczny do stałej, optymalnej jasności. Dokonujemy tego przez odpo­wiednie, wzajemne ustawienie (sprzężenie) obu pierścieni nastawczych, przy czym określonej jasności motywu i czułości filmu odpowiada okreś­lone zestawienie podziałek na obu pierścieniach.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)