DLA INSTYTUCJI

Dla instytucji systemu (państwa) kryzys to zagrożenie ich autorytetu i problem, który muszą jak najszybciej rozwiązać, a media to czynnik, który może im to ułatwiać bądź utrudniać. W sytuacjach kryzysowych system stara się więc wzmocnić swoją kontrolę nad mediami, gdy zaś zagrożenie jest po­ważne – ogranicza wolność mediów, podporządkowując je władzom pań­stwowym (ustawodawstwo stanu wyjątkowego). Władze w takich sytu­acjach oczekują od mediów nie tyle, by im pomagały w przezwyciężeniu kryzysu, zatrzymując jedne informacje i nagłaśniając inne, ile by poka­zywały, że władze panują nad sytuacją, mają plan działania i skuteczne go realizują (w języku public relations nazywa się to zarządzaniem kry­zysem).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)