CELOWNIK RAMKOWY

Urządzenie to, zwane celownikiem ramkowym, jest mało do­kładne i spotyka się tylko w dawnych aparatach. Nawet małemu prze­sunięciu oka towarzyszy dość duża zmiana pola objętego przez ramkę i może się na przykład zdarzyć, że fotografując portret otrzymamy obraz człowieka całkowicie lub częściowo pozbawionego głowy. Ulepszeniem celownika ramkowego jest druga, mniejsza ramka, w postaci prostokątnego otworu w blaszce metalowej, ustawiona pomię­dzy okiem a przednią ramką. Celując umieszcza się oko za tym otworem w takim położeniu, aby jego kontur pokrył się zkonturem przedniej ram­ki. Tę formę celownika spotyka się jako urządzenie pomocnicze w apara­tach lustrzanych. Ramki są wycięte w przedniej i w tylnej części metalo­wej osłony matówki.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)