Kategoria: Fotografia

NIEKTÓRE MATÓWKI

Niektóre matówki posiadają dwa środkowe, koncentryczne pola. Pole wewnętrzne jest uformowane w postaci siatki drobnych, przezroczystych pryzmacików i nazywa się mikrorastrem, a pole zewnętrzne, otaczające pierścieniowo raster, jest matowe i gładkie. Podczas nastawiania nieru­chomego obrazu na ostrość obserwuje się go na polu rastru. Jeśli obraz na tym polu rozdziela się na punkty i wywiera wrażenie migotania, to nastawienie jest niedoskonałe. Zmieniając powoli odległość obiektywu od matówki osiąga się w pewnym położeniu wyraźne przejście od obrazu migoczącego do gładkiego i ostrego (Fot. 7a i b). W tym położeniu ostrość obrazu jest największa.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!

PO ZWOLNIENIU ZATRZASKU

Po zwolnieniu spręży­nowego zatrzasku wieczko naciśnięte od dołu sprężynami odskakuje na zawiasach ku górze, a wraz z nim odskakują blaszki osłaniające matów­kę przed dostępem światła z otoczenia. Urządzenie to jest szczególnie potrzebne, gdy słońce świeci z góry na aparat. Przednia i tylna ścianka osłony może być także wykorzystana jako celownik ramkowy do zdjęć sportowych, o czym będzie mowa w opisie celowników. Znaczne udogodnienie obserwacji obrazu na matówce w droższych aparatach lustrzanych jednoobiektywowych stwarza pryzmat pentagonal- ny nałożony na matówkę zamiast osłony. Jest to pięcioboczna, oszlifowa­na bryła szkła, która przez kilkakrotne odbicie obrazu zmienia kierunek obserwacji matówki z pionowego na poziomy.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!

APARAT BEZ MATÓWKI

Jeśli aparat jednoobiektywowy nie posiada matówki, to musi być zao­patrzony w inne urządzenia umożliwiające ustalenie granic klatki i w miarę możliwości – kompozycji obrazu w klatce oraz w system usta­wiania obiektywu w położeniu zapewniającym ostrość głównego motywu obrazu. Do pierwszego celu służą optyczne celowniki, a do drugiego – skale odległości i dalmierze. Często łączy się celownik i dalmierz w jed­no urządzenie wbudowane do aparatu, co usprawnia jego szybką obsługę. W aparatach skrzynkowych i miniaturowych używanych bez nastawia­nia obrazu na ostrość, której strefa rozciąga się od 3 metrów, a nawet od 1 metra do nieskończoności, skale odległości I dalmierze są zbytecz­ne, natomiast konieczny jest celownik.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!

CELOWNIK RAMKOWY

Urządzenie to, zwane celownikiem ramkowym, jest mało do­kładne i spotyka się tylko w dawnych aparatach. Nawet małemu prze­sunięciu oka towarzyszy dość duża zmiana pola objętego przez ramkę i może się na przykład zdarzyć, że fotografując portret otrzymamy obraz człowieka całkowicie lub częściowo pozbawionego głowy. Ulepszeniem celownika ramkowego jest druga, mniejsza ramka, w postaci prostokątnego otworu w blaszce metalowej, ustawiona pomię­dzy okiem a przednią ramką. Celując umieszcza się oko za tym otworem w takim położeniu, aby jego kontur pokrył się zkonturem przedniej ram­ki. Tę formę celownika spotyka się jako urządzenie pomocnicze w apara­tach lustrzanych. Ramki są wycięte w przedniej i w tylnej części metalo­wej osłony matówki.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!

UMIESZCZENIE CELOWNIKA

Dlatego celowniki ramkowe są często umieszczane na aparatach z ma- tówką lub z innym, doskonalszym celownikiem, jako urządzenie poży­teczne przy wykonywaniu zdjęć sportowych. Stąd też pochodzi ich druga nazwa: celowniki sportowe.Istnieje pewna odmiana celownika sportowego, w której patrząc przez wziernik widzi się obszerne pole obrazu, a na jego tle – jasną, prosto­kątną ramkę stanowiącą powiększone odbicie (obraz pozorny) mniejszej ramki otaczającej wziernik. Jest to celownik Albada. spotykany w apara­tach mieszkowych na filmy zwojowe.W wielu aparatach na płyty i filmy zwojowe stosowany byt celownik w postaci malej kamerki lustrzanej, umieszczonej ponad aparatu mieszkowego lub w narożu komory aparatu skrzynkowego.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!