BIERNE POŚREDNICTWO

Nie znaczy to oczywiście, że media są tylko biernym pośrednikiem, gdyż one same są podmiotami gospodar­czymi, które w stopniu mniejszym (media niekomercyjne) lub większym (media komercyjne) podlegają regułom gry rynkowej. Uczestniczą one w tej grze na dwa sposoby: z jednej strony – rywalizują między sobą o najkorzyst­niejszą pozycję na rynku, z drugiej strony – pomagają innym podmiotom go­spodarczym w ich rywalizacji o najlepszą pozycję na rynku. W pierwszym przypadku prowadzi to do wyodrębnienia się rynku medialnego, w drugim do zaangażowania mediów w funkcjonowanie wszystkich obszarów (nisz) szeroko ujmowanego rynku towarów i usług, którego centralnym obszarem jest rynek konsumpcyjny. Rynek medialny jest strukturą złożoną. W istocie obejmuje on – dwa rynki lub stanowi swoisty rynek podwójny, gdyż pro­dukty wytwarzane przez przemysł medialny są obecne na dwóch ryn­kach – rynku przekazów i rynku reklamy [Picard, 1991].

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)