BEZPOŚREDNIA POMOC EKONOMICZNA

Bez­pośrednią pomocą ekonomiczną objęte są zazwyczaj tylko te gazety, które mają charakter drugiego dziennika, i tylko wtedy, gdy jego pozycja rynkowa nie gwarantuje wpływów umożliwiających przetrwanie i konkurowanie z pierwszym dziennikiem; natomiast wsparcie pośrednie może obejmować wszystkie gazety i mieć na celu poprawę ich konkurencyjności wobec innych mediów [Murschetz, 1998]. Subwencje bezpośrednie i pośrednie są bardzo zróżnicowane pod względem wysokości (niekiedy pokrywają ponad połowę kosztów wydawania gazety), zróżnicowane są również oceny ich skuteczno­ści i celowości. Z jednej bowiem strony pozwalają one przetrwać wielu ma­łym dziennikom będącym alternatywą dla tytułów dominujących na danym rynku, ale z drugiej strony nie poprawiają pozycji rynkowej tytułów subwen­cjonowanych, nie zapobiegają ogólnemu spadkowi czytelnictwa prasy, ani nawet upodobnianiu się zawartości informacyjnej konkurujących ze sobą tytułów.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)