AMBICJA PROFESJONALISTY

Ambicją „prawdziwego” profesjonalisty jest więc nie tyle robić coś zupełnie innego niż konkurencja, ile raczej robić to samo, ale lepiej. Sprzyja temu m.in. zjawisko „dziennikarstwa stadnego” (pack journalism), czyli gromadzenie się reporterów w tych samych miej­scach i relacjonowania tych samych zdarzeń, zwykle w podobny sposób [Paletz, Entman, 1981]. Troska o atrakcyjność przekazów zazwyczaj również przyczynia się do ograniczania ich różnorodności, gdyż punktem odniesienia są na ogół prze­ciętne gusty i sprawdzone „chwyty” rozrywkowe. Wprawdzie rozrywka zawsze była ważnym elementem oferty medialnej, jednak do końca lat sie­demdziesiątych utrzymywał się – zwłaszcza w telewizji – względnie klarow­ny podział na przekazy rozrywkowe i poważne, obejmujące: informację, pu­blicystykę, filmy dokumentalne, programy edukacyjne, twórczość artystycz­ną (np. teatr telewizyjny, koncerty symfoniczne, itp.).

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)