AKT KOMUNIKOWANIA

Jednakże Bóg, jako istota transcendentalna, nie uczestniczy w komunikowaniu bezpośrednio, przeto w jego zastępstwie i imieniu występuje Kościół, będący niejako namiestni­kiem Boga i w imieniu Boga przekazuje jego prawdy ludziom. Przekazując i objaśniając prawdy objawione (dogmaty wiary) i wynikające z nich nakazy postępowania, Kościół i komunikowanie może służyć ewangelizacji, czyli temu, co stanowi jego nadrzędną powinność. Jeśli wiec komunikowanie ma być aktem lub też procesem zespolenia z Bogiem, to pojęcia „Kościół”, „komunikowanie” i „ewangelizacja” tworzą – w obrębie „teologii mass me­diów” – nierozerwalną całość, tak pod względem treści semantycznej, jak praktycznego stosowania.

Hej, mam na imię Roman, z zawodu jestem fotografem. Od dziecka interesuję się techniką, stąd też pomysł na prowadzenie tego bloga. Jeśli interesują Cię podobne rzeczy, zapraszam śmiało do czytania i udzielania się!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)